Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρία Future Publishing & Consulting ιδρύθηκε το 2009. Εκτείνει τις δραστηριότητες σε ένα ευρύ φάσμα, με βασικό πυλώνα την έκδοση του περιοδικού Youtruck Magazine, τις ηλεκτρονικές εκδόσεις (www.youtruck.gr & www.youcar.gr), τη δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών (Youtruck Active), και τη διοργάνωση εκδηλώσεων (Youtruck Fiesta). Τα προϊόντα απευθύνονται και αναφέρονται στον ευρύτερο κλάδο του επαγγελματικού οχήματος.
Σήμερα η εταιρία, αναγνωρίζοντας από τη μια τις ανάγκες των εταιριών του κλάδου, και έχοντας από την άλλη μια ολοκληρωμένη γνώση της αγοράς, είναι σε θέση να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες επικοινωνίας, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών που θα καλύψουν στοχευμένα ακριβώς αυτές τους τις ανάγκες.Η εταιρία μας λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης συντονίζοντας όλες τις διαδικασίες, μέσω ενός δικτύου έμπειρων συνεργατών σε όλους τους τομείς του Μάρκετινγκ.
Βασικός μας στόχος είναι να σχεδιάσουμε μαζί και να σας προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις προβολής και προώθησης για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σας, και να χτίσουμε το δικό σας επικοινωνιακό πακέτο, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στις πιο ανταγωνιστικές και οικονομικές τιμές.

FACEBOOK

Twitter

Google+

Instagram

TOP