Η εταιρική ταυτότητα είναι η «εικόνα» της επιχείρησής σας. Είναι το στίγμα σας που αποτυπώνει το προφίλ, την αυθεντικότητα, την κουλτούρα και το αντικείμενό σας, εξασφαλίζει την αναγνωρισιμότητα της εταιρίας και είναι αντιπροσωπευτική των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Η εταιρική ταυτότητα χαρακτηρίζει ουσιαστικά την επιχείρησή σας και είναι η πρώτη σας εικόνα που στόχο έχει να εδραιωθεί στην μνήμη και τη συνείδηση του κοινού (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές κλπ). Η βάση της εταιρικής ταυτότητας είναι το λογότυπο που πρέπει να σχεδιαστεί με προσοχή, με φαντασία και καλλιτεχνική οξυδέρκεια, αφού εκεί θα βασιστεί και η σχεδίαση μιας ολοκληρωμένης εταιρικής ταυτότητας. Η ομάδα μας θα φροντίσει ώστε η εταιρική σας ταυτότητα να αποπνέει τη δική σας φιλοσοφία, αναλαμβάνοντας να σχεδιάσει το λογότυπο, την εταιρική επιγραφή, την επαγγελματική σας κάρτα, το επιστολόχαρτο, τον φάκελο, αλλά και τα φυλλάδια, τους καταλόγους και τα παραστατικά σας, επιλέγοντας εμπνευσμένα σχέδια και χρώματα που θα αποδώσουν το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Κύριος στόχος είναι να σχεδιαστεί μια ενιαία εταιρική ταυτότητα, σε αρμονία με το αντικείμενο και τον χαρακτήρα της επιχείρησης, να προκαλεί την προσοχή, να αποτυπώνεται στη μνήμη και εν τέλει να συνδράμει στην οικοδόμηση της καλής εταιρικής φήμης και στην εδραίωση της υπόστασης της εταιρίας σας.
TOP